Agricol

Cernescu Melinda Anuța – Sef Serviciu Agricol


ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SERVICIULUI AGRICOL

 • Actualizează în permanență datele din Registrul Agricol
 •  Conlucrează cu organele sanitar- veterinare în vederea confruntării datelor declarate de cetăţeni şi cele rezultate din acţiunile sanitar- veterinare,
 •  Elibereaza adeverinţe, atestate de producător după registrul agricol, bilete de proprietate, adeverinţe privind atestarea proprietăţilor asupra animalelor şi imobilelor înscrise în Registrul Agricol,
 •  Participă la întocmirea proceselor verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legii nr. 18/ 1991, legii nr. 1/ 2000, legii nr. 247 / 2005 şi legii nr. 17/2014,
 •  Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora,
 •  Participă la recensămintele ce se organizează în domeniul agricol sau al populaţiei localităţii,
 •  Eliberează acte necesare (adeverințe) în vederea obţinerii de subvenţii de către producătorii agricoli,
 •  Înregistrează în registrul special contracte de arendă, actele adiţionale şi contracte de reziliere,
 •  Asigură informare şi consultanţă pentru agricultori și cetăţeni,
 •  Sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative, asociaţii de producatori, etc,
 •  Asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în agricultură, inclusiv metode moderne de management al fermei,
 •  Identifică noi surse de finanţare din fonduri UE,
 •  Asigură asistenţă tehnică pentru întocmirea şi accesarea fondurilor europene,

CAMERA AGRICOLĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

 •  Oferă informaţii privind obţinerea de subvenţii pentru plata pe suprafaţă SAPS, derulate prin APIA (Agenţia de Plaţi şi Intervenţii în Agricultură),
 •  Colaborează cu instituţiile din domeniul agriculturii (APIA, ANSVA, Camera Agricolă Judeţeană , DJAT – Direcţia Judeţeana pentru Agricultură Timiş),
 •  Elaborează, împreună cu Consiliul Local, documentaţii pentru domeniul pastoral, amenajamente pastorale,
 •  Realizează campanii de informare a producătorilor agricoli privind măsurile PNDR 2014- 2020.
English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR