Comisii de specialitate

COMISIA NR.1 – pentru buget-finanţe, studii, prognozeeconomico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism:

Comisia Nr.1


COMISIA NR. 2 – pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, muncă şi protecţie socială:

Comisia Nr.2


COMISIA NR. 3 – pentru administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport:

COMISIA NR.3

English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR