Legislatie

 Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea 677/2001Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător
OUG 97/2005Evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
HG 1375/2006Norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă
HG 495/1997Eliberarea şi actualizarea livretului de familie
HG 64/2011Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
Legea 119/1996Legea cu privire la actele de stare civilă
Legea 273/2004Regimul juridic al adopţiei
OG 41/2003Dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Legea 287/2009Codul civil
Legea 71/2011Legea pentru punerea în aplicare a legii 287/2009 privind codul civil

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare. Politica de Confidențialitate

English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR