Resurse Umane

ACTIVITATE RESURSE UMANE

Elaborează, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, proiectul organigramei, a statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice, atât pentru aparatul de specialitate al primarului, cât şi pentru serviciile publice din subordinea consiliului local, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

Întocmeşte, lunar, statul de funcţiuni, care include toate modificările intervenite cu privire la nume, funcţie, drepturi salariale, loc de muncă, posturi vacante etc., ale personalului angajat;

Elaborează, anual, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, pe care-l comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, Planul de perfecţionare profesională a personalului contractual şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor legale privind incadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Recas şi serviciilor publice din subordinea consiliului local;

Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al oraşului Recaş care privesc obiectul de activitate al compartimentului;

Coordonează şi monitorizează, în condiţiile legii, procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual, în scopul aplicării corecte a procedurii de evaluare şi asigură asistenţa de specialitate evaluatorilor şi salariaţilor ce urmează a fi evaluaţi;

Ține evidenţa şi face programarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de perfecţionare profesională;

Elaboreaza contractele incheiate de Primaria orasului Recaș cu angajații care urmează cursuri de perfecționare, în condițiile legii;

Completează şi actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic (REVISAL) operând în termen modificările intervenite, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual;

Urmarește respectarea programului de muncă prin conducerea evidenței de prezenta, operează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, a concediilor fară plată şi a celor de studii, ale salariaţilor.

Eliberează, în condiţiile legii, copii, certificate, dovezi, adeverinţe, la solicitarea angajaților instituției;

Colaborare cu instuții ale statului pe domeniul de activitate.

Oferă consiliere în baza legii persoanelor angajatate în vederea rezolvării favorabile a unor probleme sau în urma unor nemulțumiri

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, potrivit competenţelor ce îi revin.

C.j Cega Mihet Ramona,

  • Inspector Resurse Umane –

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare.

Politica de Confidențialitate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support