Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Recaș

English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR