Direcția de Asistență Socială Recaș

Direcția de Asistenţă Socială Recaş  este cadrul în care fiecare dintre noi poate învăţa cum să fie un părinte bun, un cetăţean responsabil, un beneficiar convins de propriile capacităţi şi mai mult decât atât poate învăţa cum să exceleze atât în viaţa de zi cu zi cât şi în cariera pe care o urmează. Cei care într-un fel sau altul au avut parte de această „şcoală” recunosc că munca şi implicarea în favoarea semenilor este ceea ce înnobilează individul şi dă sens vieţii.

1. DENUMIREA INSTITUȚIEI

Direcția de Asistență Socială Recaș – Primăria orașului Recaș

2. ACTE ÎNFIINȚARE

 • Hotărâri ale Consiliului Local Recaș: H.C.L. nr. 61/2005, H.C.L. nr. 111/2006,  H.C.L. nr. 233/23.12.2014, H.C.L. nr. 292/27.09.2017, H.C.L. nr. 85/29.05.2020
 • Regulament de Organizare și Funcționare – Direcția de Asistență Socială Recaș
 • Regulament de Organizare și Funcționare – Compartimentului Monitorizare Activitate Asistenți Personali 

3. DECIZII ACREDITARE

Decizii de Acreditare: Certificate de Acreditare și Reacreditare nr. 83/22.09.2006, AF nr. 002348/2015, nr. 259/10.09.2010, nr. 428/15.10.2013, emise de Ministerul Muncii

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2020-2025

5. ORGANIGRAMA

 • Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 85/29.05.2020
 • Organigramă

6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Serviciul Public de Asistență Socială

7. OBIECTUL ACTIVITĂȚII

Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament de Organizare și Funcționare, în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal

8. FIȘELE POSTULUI

 • Fișa Postului Șef Serviciu
 • Fișa Postului Compartiment Servicii Sociale
 • Fișa Postului Compartiment Beneficii de Asistență Socială
 • Fișa Postului Compartiment Asistență Medicală în învățământ
 • Fișa postului asistent personal

9. POPULAŢIA ŢINTĂ ŞI BENEFICIARII SERVICIULUI

 • familii aflate în nevoi;
 • familii de plasament care au copii în plasament;
 • familii beneficiare de ajutor social aflate în situaţii de risc social;
 • familii monoparentale beneficiare de alocaţie de susţinere şi familii beneficiare de alocaţie complementară;
 • familii beneficiare de prestații/beneficii de asistență socială;
 • copii cu risc de separare de părinţi, aflaţi în situaţie de risc;
 • copii cu risc de abandon aflați sub măsură de protecție;
 • copii care au săvârşit infracţiuni şi nu răspund penal;
 • copii cu dizabilităţi grave, cu handicap accentuat şi mediu;
 • copii cu cerințe educaționale speciale;
 • copii cu risc de eșec școlar și copii cu risc de abandon școlar;
 • persoane vârstnice aflate în situaţie de risc social;
 • situaţii în care este necesară instituirea tutelei şi curatelei pentru persoane care se află în dificultate;
 • cazuri de copii proveniţi din căsătorii legal constituite, pentru care este necesară reprezentarea în instanţă , în situaţii de divorţ, încredințare, etc.;
 • victime ale violenţei domestice;
 • persoane și familii marginalizate social;
 • alte cazuri aflate în situație de risc social și nu numai;

10. CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

Carta Drepturilor Beneficiarilor – anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare – Direcția de Asistență Socială Recaș

11. CODUL ETIC AL PERSONALULUI

Codul Etic al personalului – anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare – Direcția de Asistență Socială Recaș

12. REGULAMENTUL INTERN

Regulamentul Intern

13. LEGISLAȚIE

Legislație specifică Asistenței Sociale și Socio-Medicale

14. FORMULARE TIPIZATE – aici puteți descărca formulare tipizate privind beneficiile de aistență socială

Având în vedere dinamica legislației din ultima perioadă de timp privitoare la beneficiile de asistență socială și rapiditatea cu care se modifică și se completează actele normative specifice asistenței sociale, vă rugăm , ca pentru orice demers întreprins în ceea ce privește obținerea unui drept, să vă adresați în prealabil, personalului Direcției de Asistență Socială, de preferat telefonic, la numerele de telefon afișate pe site. În permanență vom depune eforturi în ceea ce privește reactualizarea informațiilor publice existente pe site.

14.1. Măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

14.2. Ajutor social

14.3. Alocația de stat pentru copii

14.4. Alte beneficii de asistență socială

14.5. Persoane cu handicap

14.6. Indemnizație creștere copil

14.7. – Plasament familial

15. MISIUNI-VALORI

Misiuni :

 • Imbunătăţirea calităţii vieţii personale ;
 • transparenţă, respectiv punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor referitoare la accesul la serviciile comunitare;
 • tratamentul egal, efectiv aplicarea în mod discriminatoriu a criteriilor de selecţie a beneficiarilor de servicii;
 • evaluarea şi monitorizarea procedurilor de lucru ale administraţiei publice;
 • delimitarea clară a rolului autorităţilor publice locale de implementare a politicilor sociale la nivel local şi cele de furnizare de servicii comunitare;
 • accentul pus pe măsurile active de depăşire a unei situaţii de nevoie personală în defavoarea celor tradiţionale pasive bazate pe sprijin financiar ;
 • informarea continuă a cetăşenilor comunităţii;

Valori promovate:

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a urma propria conştiinţă.

Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

16. OBIECTIVE

Obiectivul general: Dezvoltarea capacităţii autorităţii locale a oraşului Recaş, judeţul Timiş, de a acorda servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale de pe plan local.

Obiectivul a fost formulat în concordanţă cu obiectivul înscris în Strategia Naţională de Dezvoltare a Serviciilor Sociale.

Obiectivul specific: Îmbunătăţirea situaţiei de viaţă a copiilor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate şi risc social.

S-a formulat acest obiectiv datorită numărului mare de familii aflate în astfel de situaţii care adesea conduce la abandon în diferite forme, abuz fizic şi psihic, eşec şi abandon şcolar.

Obiective specifice:

 1. Crearea unui sistem deschis, flexibil si transparent.
 2. Realizarea unei construcţii instituţionale eficiente, adaptată nevoilor sociale şi resurselor disponibile.
 3. Implementarea unui management performant de sistem.
 4. Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, armonizat şi integrat de servicii sociale la nivel național
 5. Dezvoltarea unei culturi proactive si participative în rândul populaţiei si beneficiarilor de servicii sociale

17. INFORMAȚII DE CONTACT

18. RECLAMAȚII ȘI SUGESTII

 • Reclamațiile și sugestiile trasnmise pe adresa de e-mail a instituției (spasrecas@primariarecas.ro), vor fi preluate de conducerea instituției și soluționate cu celeritate, iar rezultatul modului de soluționare va fi transmis petentului.
 • Aici puteți descărca model reclamație

19. ANUNȚURI

CONDUCEREA

ING. TEODOR PAVEL

Primar

CONSTANTIN CARCEA

VICEPRIMAR

JR. CĂTĂLINA MOLDOVAN

SECRETAR GENERAL

MNG. ELEONORA ȘTIRBU

ȘEF SERVICIU

,,Leadershipul este un proces de schimbare mai amplu. Înseamnă să ajungi să-i conduci pe toţi aceia care ţi-au spus că nu vei ajunge niciodată prea departe, iar în această luptă trebuie să urmezi oamenii, fiind liderul lor”.

Să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine, să masurăm pe alții cu măsura cu care ne măsurăm pe noi, să prețuim lucrurile și nevoile lor prin cele ale noastre. Când le vom dori cea ce ne dorim nouă și când îi vom feri de ceea ce ne ferim noi, atunci vom implini legea […] – Confucius

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare.

Politica de Confidențialitate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support