Serviciul Public de Asistenta Sociala

COMPARTIMENTUL BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 •  Ajutorul social;
 •  Ajutorul încălzire;
 •  Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 •  Program P.O.A.D. (program de ajutorare a persoanelor defavorizate;

2. Politici familiale

 •  Alocaţia de stat pentru copii;
 •  Alocaţia de plasament;
 •  Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 •  Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 •  Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 •  Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 •  Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 •  Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 •  Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ

Autoritatea tutelară este o instituție a autorităților publice locale, instituție fundamentată de Codul Familiei. Autoritatea tutelară are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum și a prevenirii separării minorului de părinți. Desfășoară activități de reprezentare, asistență, sprijin persoane vârstnice, persoane puse sub interdicție, persoane bolnave psihic, persoane aflate în situație de risc major, etc.

Desfăşurarea de activităţi specifice în domeniul autorităţii tutelare, reglementate de Codul civil, Codul de procedură civilă şi alte legislaţii, concretizate în următoarele obiective:

 •  Întocmirea acţiunii de instituire tutelă, pe seama minorilor rămaşi fără ocrotire părintească şi reprezentarea acestora la termenele de judecată;
 •  Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei în alte cauze în care se solicită de către instanţele judecătoreşti acte a căror emitere instanţele consideră că este de competenţa instituţiei ca autoritate tutelară;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama minorilor;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii în vederea instituirii de tutele pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească prin hotărâri judecătoreşti;
 •  Întocmirea inventarului conform codului civil;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţie în vederea modificării/anulării dispoziţiei iniţiale emise, ca urmare a schimbării actelor de stare civilă ale tutorelui sau ale interzisului;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minori cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic persoanele puse sub interdicţie judecătorească, cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 •  Verificarea şi aprobarea în termenele prevăzute de Codul civil a dărilor de seamă anuale ale tutorilor;
 •  Întocmire dări de seamă generale în situaţiile prevăzute de Codul civil, conform Acordului de colaborare încheiat cu instanța de judecată;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a actelor de administrare a bunurilor minorilor sau pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 •  Verificarea îndeplinirii de către tutori asupra modului în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile cu privire la bunurile interzisului;
 •  Întocmirea de anchete sociale şi acţiuni pentru înregistrarea ulterioară şi tardivă a naşterii unor minori;
 •  Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere, la cererea acestora;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori, stabilire pensie de întreţinere;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea notarilor publici, în cauzele de divorţ prin acordul soţilor cu minori;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele privind suspendarea sau amânarea executării pedepsei privative de libertate, aflate pe rol;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 •  Monitorizarea şi analizarea situaţiei minorilor, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minim trei luni, respectiv şase luni, la solicitarea D.G.A.S.P.C.;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea părinţilor copilului care nu sunt căsătoriţi, în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului;
 •  Întocmirea de anchete sociale în vederea efectuării expertizei psihiatrice a minorului la solicitarea unităţii sanitare de specialitate care efectuează expertiza;
 •  Întocmirea de anchete sociale din oficiu, la solicitarea persoanelor vârstnice care au încheiat contracte de întreţinere, precum şi la sesizarea de către orice persoană fizică sau juridică interesată, pentru situaţii de neexecutare a obigaţiei de întreţinere;
 •  De asemenea, întocmirea de anchete sociale necesare completării dosarelor în cadrul programului naţional “Bani de liceu”, Bani de rechizite”, Bani pentru calculator”, Burse sociale pentru studenţi”, Burse Sociale, Burse medicale”,etc.
 •  Întocmirea de anchete sociale pentru orientare şcolară în cazul elevilor diagnosticaţi cu dizabilităţi;
 •  De asemenea, se efectuează şi o serie de alte acte ce rezultă din specificul activităţii serviciului.

COMPARTIMENT PROTECȚIA COPILULUI ȘI A FAMILIEI

 •  Asigură managementul de caz pentru copii aflați în situație de risc;
 •  Elaborează și implementează planul de servicii realizat in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
 •  Transmite catre DGASPC cererea de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului in cazurile in care nu este posibilamentinerea copilului alaturi de parintii sai dupa acordarea serviciilor si prestatiilor prevazute de planul de servicii;
 •  La incetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea copilului in familia sa, intocmeste rapoarte lunare pe o perioada de minimum 6 luni, prin care urmareste evolutia dezvoltarii copilului precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil;
 •  Întocmeste si inainteaza primarului documentatia in vederea emiterii dispozitiei de acordare a prestatiei financiare exceptionale;
 •  Evaluarea socieconomica a familiilor copiilor cu dizabilitati, pentru orientare scolara, profesor de sprijin sau alt sprijin material;
 •  Pentru prevenirea abandonul scolar, ia masuri in vederea reintegrarii scolare daca copiii se sustrag procesului de invatamant;
 •  Identificarea, interventia si monitorizarea copiilor lipsiti de ingrijirea parintilor plecati la munca in strainatate; eliberarea unei dovezi, necesara celor care pleaca la munca in strainatate;
 •  În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
 •  Consilierea persoanelor in cadrul programului cu publicul in domeniul prestatiilor si serviciilor acordate familiilor.
 •  Identifică, evaluează, elaborează, implementează planul de servicii privind copilul aflat în situație de risc și ia măsurile necesare în colaborare cu serviciile specializate pe problematica copilului aflat în situație de risc.

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIO-MEDICALĂ

Prin crearea acestui compartiment s-a urmărit îmbunătățirea serviciilor de asistență socio-medicală primară și specializată pentru copiii din învățământul educațional, aflați în situații de risc de îmbolnăvire. Se încearcă o ameliorare a stării de sănătate în rândul copiilor preșcolari și școlari înscriși în învățământul educațional (aproximativ 800 de copii), pentru care s-a creat acest compartiment.

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare.

Politica de Confidențialitate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support